ILFACON Srl.
Despre noi

Domeniul principal de activitate

Date generale

Laboratorul Miercurea-Ciuc, strada Lazăr nr. 27 este autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții, ca laborator de gradul II din anul 2006.

S-a eliberat certificatul de autorizare nr. 2207 din 22.11.2010, pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator, în urmatoarele profile:

  • GTF – Geotehnică și teren de fundare
  • MD – Materiale drumuri
  • ANCFD – Agregate naturale pentru lucrările de CF și drumuri
  • D – Drumuri


Activități

Laboratorul este specializat în măsurători și încercări pe teren pentru stabilirea modulului de deformație liniar și a gradului de compactare prin doua metode:

  • Metoda incercării cu placă statică (placă Lukas)
  • Metoda incercării cu placă dinamică


Echipament

Toate instrumentele de măsurat sunt de o înaltă precizie, complet automatizate, fabricate de o firmă cu renume din Germania.


Domenii secundare de activitate

– Servicii de consultanță tehnică – dirigințe de șantier în domeniul drumurilor și podurilor;
– Servicii de responsabil tehnic cu execuția la lucrarile de drumuri;
– Întocmire de documentații tehnice pentru autorizarea lucrărilor în zona drumului (accese la proprietăți, construcții, panouri publicitare);
© Ilfa-Con Srl. 2008 – Internet Strategies by Dynaweb