ILFACON Srl.
Servicii

Metoda incercării statice cu placă (placă Lukas)

Metoda incercării dinamice cu placă

Metoda incercării statice cu placă (placă Lukas)

Metoda este folosită pentru stabilirea modulului de deformație liniar și al gradului de compactare (placa Lukas), conform prevederilor STAS 8942/3-90 și ordinului AND 530/1997.

Încercarea statică cu placa se efecuează prin incărcarea în două trepte conform standardelor europene în vigoare.

La sfârșitul determinării automat sunt calculate: EV1 (modulul de deformație liniar din prima încărcare), EV2 (modulul de deformație liniar din a doua încărcare) și raportul EV2/EV1.

Din raportul EV2/EV1 se determină gradul de compactare.


Aplicații

 • Verificarea compactării solului și a straturilor de piatra sau balast, în construcții civile și industriale (hale industriale, clădiri, etc);
 • Verificarea compactării patului trotuarelor;
 • Verificarea compactării umpluturilor în fundații;
 • Determinarea modulului de deformație liniar la nivelul straturilor patului drumului;


Avantaje

Metodă rapidă și evaluare rapidă:

 • Timp de încercare – aprox 30 minute / eșalon de încercare;
 • Din curba de compresiune – tasare se determină automat modulul de deformație liniară, astfel evaluarea se face pe loc pentru fiecare încercare;

Precizie și siguranță:

 • Este cea mai precisă încercare în terasamente, cu cea mai înaltă exactitate;
 • Este calibrat într-o instituție autorizată;
 • Fabricat de o firmă cu experiență în domeniu;


Se poate aplica la:

 • Balast
 • Balast stabilizat
 • Piatra spartă
 • Pietriș prăfos
 • Pietriș argilos
 • Nisip
 • Argilă
 • Pămănt
 • Prafuri


Metoda incercării dinamice cu placă

Metoda încercării dinamice cu placă pentru stabilirea modulului dinamic de deformație liniară și a gradului de compactare conform Normativ ZTVE Stb 94.

Încercarea dinamică cu placă este folosită în lucrările de construcții civile, industriale, drumuri, căi ferate și instalații în construcții pentru determinarea capacității portante și verificarea gradului de compactare a pămănturilor, a straturilor coezive si necoezive.

Metoda de încercare dinamică se folosește pentru straturi cu granulozitate max. 63 mm.

Metoda se poate folosi pentru determinarea modulului dinamic de deformare a solului
Evd = 15...70 MN/mp(1500-7000 kPa)
Aplicații

 • Construcții de drumuri și căi ferate
 • Verificarea compactării solului în construcții civile și industriale (hale industriale, clădiri, etc)
 • Asigurarea calitatii compactarii terenului în lucrări de canalizare
 • Verificarea compactării în șanțuri, pentru conducte și canale pentru cabluri
 • Testarea patului trotuarelor
 • Testarea umpluturilor în fundații
 • Testarea modulului de deformare în conformitate cu explorarea solului


Avantaje
Metodă rapidă

 • Timp de încercare – max 3 minute / eșalon de încercare
 • Nu necesită vechicol pentru încercare
 • Evaluarea se face pe loc pentru fiecare încercare

Ușor de folosit

 • Se poate utiliza în locuri greu accesibile (șanț, acostamente, hale industriale)

Precizie

 • Este calibrat într-o instituție autorizata
 • Fabricat de o firmă cu experiență în domeniu
 • Testat și folosit in intrega lume


Se poate aplica la:
 • Balast
 • Balast stabilizat
 • Piatra spartă
 • Pietris prăfos
 • Pietris argilos
 • Nisip
 • Argilă
 • Pămănt
 • Prafuri


© Ilfa-Con Srl. 2008 – Internet Strategies by Dynaweb